اطلاعات فروش

عملیات اجرایی پروژه نارنج ۸ در سال ۹۸ آغاز شده است.

واریزی اولیه برای تمامی واحدهای برج برابر بوده و به ازای هر متر مربع ۲ میلیون تومان می باشد. لذا برای متراژهای متفاوت، مبالغ عنوان شده میبایست واریز شود.

واحدهای این مجموعه با شرایط واریزی به شرح زیر، با تحویل ۵ ساله به خریداران ارائه می شود.

واحدهای ۹۳ متری :

واریزی اولیه واحدهای ۹۳ متری: ۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اقساط واحدهای ۹۳ متری: ماهانه ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان

واحدهای ۱۱۰ متری :

واریزی اولیه واحدهای ۱۱۰ متری: ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اقساط واحدهای ۱۱۰ متری: ماهانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

واحدهای ۱۲۱ متری:

واریزی اولیه واحدهای ۱۲۱ متری: ۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اقساط واحدهای ۱۲۱ متری: ماهانه ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان

واحدهای ۱۳۵ متری:

واریزی اولیه واحدهای ۱۳۵ متری: ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اقساط واحدهای ۱۳۵ متری: ماهانه ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

واحدهای ۱۶۷ متری:

واریزی اولیه واحدهای ۱۶۷ متری: ۳۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اقساط واحدهای ۱۶۷ متری: ماهانه ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

واحدهای ۲۴۵ متری:

واریزی اولیه واحدهای ۲۴۵ متری: ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اقساط واحدهای ۲۴۵ متری: ماهانه ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع مفید ۱۰.۵ میلیون تومان به صورت علی الحساب می باشد.

اقساط پروژه به صورت ۶۰ ماهه و به ازای هر مترمربع در ماه ۱۰۰ هزار تومان می باشد. لذا برای متراژهای متفاوت، اقساط متفاوت را شاهد هستیم.

ادرس پروژه : تهران، انتهای همت غرب، بلوار پژوهش، پهنه C اراضی چیتگر، برج مسکونی نارنج ٨
آدرس دفتر مرکزی : تهران، سعادت آباد، بلوار پیام، میدان بهرود، شماره ٣٢ ،مرکز خرید پرواز، طبقه دوم تجاری، شماره٣
فروش : ٠٩١٢١٧۶۵٣٣۶
دفتر مرکزی : ٢٢١١٢۵۶٠-٠٢١
Nepa.narenj8@gmail.com
© تمامی حقوق برای این پروژه محفوظ است.