گزارش تصویری پیشرفت پروژه لوکس نارنج ۸ – فصل نوزدهم قسمت ۲

بتن ریزی سقف طبقه بیست و ششم و بیست و هفتم ادامه روند نصب تیر های پارت۹ و نصب بادبند های پارت ۸ پبتن ریزی دیوار حائل ضلع شمالی طبقه منفی ۱ آرماتور بندی دیوار حائل ضلع جنوبی طبقه منفی چهار نصب والپست در طبقه بیست و سوم و بیست و چهارم و تیغه چینی […]

گزارش تصویری پیشرفت پروژه لوکس نارنج ۸ – فصل هجدهم قسمت ۳

اخبار مراحل ساخت پروژه نارنج ۸ منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ : بتن ریزی سقف طبقه بیست و پنجم ادامه روند نصب تیر های پارت۹ و سازه پیرامونی و نصب بادبند های پارت ۷ بتن ریزی دیوار حائل ضلع شمالی طبقه منفی ۲ آرماتور بندی دیوار حائل ضلع شمالی طبقه منفی یک ورق ریزی و اجرای […]

گزارش تصویری پیشرفت پروژه لوکس نارنج ۸ – فصل هجدهم قسمت ۲

صحبت های جناب آقای مهندس اسمعیل پور مدیریت پروژه نارنج ۸ در مورد آیتم هایی مانند ادامه روند مستندسازی پروزه در آیتم های فنی، مالی، تصویری و … تامین اعتبار و متریال مانند سرامیک کف و بدنه سرویس ها برای ۳۰ طبقه و موارد مشابه پیشبرد فعالیت های گوناگون به صورت موازی در جهت صرفه […]

گزارش تصویری پیشرفت پروژه لوکس نارنج ۸ – فصل هفدهم قسمت ۲

شرح اخبار منتهی به نیمه اول مهرماه پروژه نارنج ۸ بتن ریزی سقف طبقه بیست و چهارم اتمام نصب پارت ۸ سازه فلزی و ادامه روند نصب تیر های پارت ۹ بتن ریزی راه پله های پارت ۷ اسکلت فلزی و شروع نصب راه پله های پارت ۸ بتن ریزی دیوار حائل ضلع شمالی طبقه […]

انتهای اتوبان خرازی - بلوار پژوهش - پهنه C چیتگر
شنبه تا پنجشنبه: 8:00 الی 18:00
© تمامی حقوق برای این شرکت محفوظ است.